G-ST PROFILDICHTUNG EPDM

Dimensionen angepasst an Vorschweißbunde

EPDM

SDR 17

Geeignet für WasseranwendungenDruckklassengerecht
Art. Nr. d1
[mm]
di
[mm]
D
[mm]
s1
[mm]
s2
[mm]
kg
 
16604281 280252328680,39